Header
Meny 11 km Barneløpet Løypetrase Arrangør Resultater Historikkv

Historikk


Om Kaptein Dreyers Minneløp

Kaptein Dreyers Minneløp ble i 2023 arrangert for 48. gang. Det var inntil 2013 en langløype på 20-21 kilometer. Barneløpet på 1 km som går samme dag har også befestet seg som et populært arrangement.


Løpet har alltid gått oppover Sunndalen mot Oppdal, og ned igjen på Mælesiden. En har fulgt elva Driva begge veiene, og det meste av løpstraséen har vært på stier og grusveier. Majestetiske fjell har gitt en flott ramme rundt løpet. Det ble tidligere arrangert i august, men ble for noen år siden flyttet til juni måned.


På det meste var det over 250 deltakere i Minneløpet, og mange av regionens fremste idrettsmenn og kvinner har deltatt. Dette i tillegg til en imponerende mengde mosjonister og trimmere. De senere årene har det også kommet til flere ungdommer. Adelskalenderen, som viser alle som har deltatt minst en gang på Minneløpet, teller 1675 ulike navn per 2023-løpet.


Leif Brekken har deltatt i samtlige 48 Kaptein Dreyers Minneløp!


I 2015 deltok Jane Iren Dreyer. Hun er 7. generasjon etter selveste Kaptein Dreyer.


Om Kaptein Dreyer

Nicolai Peter Dreyer var en norsk offiser som deltok under Slaget ved Trangen. Han blir ofte omtalt om «Den tapre Kaptein Dreyer på stubben» fordi han hoppet opp på en stubbe under kampoppgjøret ved Trangen 25. april 1808. Han ble truffet av 7 kuler og segnet om før han ble fraktet til Sønsterud gård. Her ble han i fire dager før han døde den 29. april 1808, bare 35 år gammel.


Dreyer ble født i 1773 i Survika i Fosnes, konfirmert i 1788, og hadde samme år sitt første militære oppdrag. Han var med i åtte forskjellige kompanier i perioden 1789-1807. Dreyer giftet seg med Hendrikke Lysholm Willer i 1801 og fikk 3 barn. Han overtok ansvaret for Sunndalske kompanis eksersis, og ble etter hvert kompanisjef og kaptein. Hans divisjon ble beordret til Solør 28. mars 1808. Det er en minnestøtte for Kaptein Dreyer i Sunndal, og også en gate oppkalt etter ham.


For mer informasjon om Kaptein Dreyer:

http://no.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Peder_Dreyer

http://www.grenader.no/grenader/Historie/dreyer.html